Kontakt pisarna

 •    Pod hribom 55,
     1000 Ljubljana,
     Slovenija
 •    +386 (1) 510 19 37   +386 (1) 510 19 38
 • info@starim.si

Nadzor nad gradnjo

Namen nadzora nad gradnjo je zagotovitev kakovostne realizacije gradbenega projekta, ki mora zadostiti vsem predpisom na področju gradbeništva. Prav tako mora biti izvedba skladna tako s projektno dokumentacijo, kot tudi investicijsko dokumentacijo naročnika.

Poskrbimo za vse potrebno pri nadzoru nad gradnjo:
 •    nadzor nad kvaliteto izvedenih del
 •    nadzor, da se gradnja izvaja v skladu s projektno dokumentacijo in pogodbo
 •    pregled in potrditev gradbenih dnevnikov
 •    pregled gradbene knjige in obračunskih situacij
 •    sodelovanje z odgovornimi projektanti
 •    svetovanje naročniku v fazi izgradnje
 •    kvalitetni pregled izvedenih del
 •    spremljanje in potrditev projekta izvedenih del
 •    organizacija tehničnega pregleda in odpravo napak po tehničnem pregledu
 •    organizacija predaje objekta naročniku
 •    izdelava in potrditev končnega obračuna objektov
 •    izvedba postopka pridobitve uporabnega dovoljenja
 •    spremljanje objekta v garancijski dobi in organizacijo odprave morebitnih napak


Z dobrim nadzorom nad gradnjo našim strankam pomagamo pri racionalizacijah projekta, hkrati pa poskrbimo, da je projekt izveden s pravili stroke.